پلت بایندر

آرتیباند

آرتیباند ARTEBIND (پلت بایندر) 

محصولي از شرکت آرتوت آمريکا

 

       👈🏻 چرا پليت بايندر مهم است؟                  

 پایداری خوراک نقش مهمی را در اقتصاد گله بازی می کند. به طور مثال پایداری خوراک آبزیان در آب در عملکرد خوراک وهمچنین انتقال آلودگی های فسفری و نیتروژنی به محیط زیست اهمیت بسزایی دارد. در تغذیه مرغ ها نیز از دسترس خارج شدن مواد مغذی به خصوص مواد غذایی که منجر به کاهش عملکرد حیوان می شود را باید در نظر گرفت. نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که ناپایداری خوراک موجب آلودگی آب و محیط زیست می شود و زیان های اقتصادی زیادی را به صنعت دام، طیور و آبزیان وارد میکند. برای بهبود پایداری خوراک از افزودنی  های بهبود دهنده ساختار پلت استفاده می شود. این چسب های طبیعی که علاوه بر خواص مختلف خوارکی موجب توانایی بیشتر پلت ها در مقابل تکانه های محیطی می شوند.


   مواد مختلفی در صنعت خوراک دام و طیور جهت بهبود قابلیت بایندری و پایداری فیزیکی و شیمیایی پلت مورد استفاده قرار می گیرد. تولید محصولات با کیفیت و استفاده از باند کننده های مختلف در خوراک را هزینه های آن محدود می کند. همچنین  indra (2000) در تحقیقی نشان داد که استفاده از این مکمل ها می تواند موجب بهبود عملکرد وزن و ضریب تبدیل شود. در این آزمایش استفاده از گوارگام با ایجاد پایداری کامل در خوراک کیفیت آن را هم حفظ کرد.

   استفاده از چسبهاي طبيعي در خوراک موجب می شود تا تولید کننده مطمئن شود که پلت های تولیدی دارای کیفیت بالای ماندگاری هستند و در مراحل تولید، انتقال و نگهداری هیچ آسیبی نمی بینند. همچنین اين چسبهاي طبيعي باعث ارتقا توليد می شود، اغلب جیره نویس­ها به تنظیم و تعادل مواد مغذی در خوراک اهمیت ویژه ای قائل هستند که موجب کاهش هزینه خوراک و افزایش کیفیت خوراک می شود.