همکاران

نام و نام خانوادگی دپارتمان شرح سمت
مرتضی تیموری هیات مدیره مرغدار نمونه کشوری و بنیانگذار رئیس هیات مدیره
محمدرضا یوسفی هیات مدیره متخصص شیمی و بنیانگذار نائب رئیس هیات مدیره
اقدس پاکزاد (لروند) هیات مدیره بنیانگذار عضو هیات مدیره
آرش ابن علیان مدیریت کارشناسی ارشد MBA مدیرعامل
بابک محمدیان بازرگانی دامپزشک، متخصص بهداشت و بیماریهای پرندگان مسئول فنی
امیر پرویزی مالی حسابداری کارشناسی حسابداری مسئول مالی
مرتضی اشرافی مالی حسابداری کارشناسی حسابداری مسئول حسابداری
بهاره معتمدی فروش کارشناسی مدیریت بازرگانی مسئول فروش
محسن حسینی فروش کارشناسی حقوق کارشناس فروش
روح اله نصیری فروش کارشناس علوم دامی کارشناس فروش
مهدی دهقانی تحقیق و توسعه دکترای تغذیه نشخوارکنندگان مسئول تحقیق و توسعه
فاطمه مقصودی مسئول دفتر کارشناسی مترجمی زبان مسئول دفتر

آدرس

ایران ، تهران ، میدان توحید ، خیابان نصرت غربی بعد از خیابان خوش، پلاک 118 ، ساختمان گلبار

تلفن

+98 21 66431060

دورنگار

+98 21 66939105

ما را دنبال کنید

info@golbar-chemi.com