همکاران

نام و نام خانوادگی دپارتمان شرح سمت
مرتضی تیموری هیات مدیره مرغدار نمونه کشوری و بنیانگذار رئیس هیات مدیره
محمدرضا یوسفی هیات مدیره متخصص شیمی و بنیانگذار نائب رئیس هیات مدیره
اقدس پاکزاد (لروند) هیات مدیره بنیانگذار عضو هیات مدیره
آرش ابن علیان مدیریت کارشناسی ارشد MBA مدیرعامل
بیژن محمدی بازرگانی دامپزشک مسئول فنی
امیر پرویزی مالی حسابداری کارشناسی حسابداری مسئول مالی
مرتضی اشرافی مالی حسابداری کارشناسی حسابداری مسئول حسابداری
بهاره معتمدی فروش کارشناسی مدیریت بازرگانی مسئول فروش
محسن حسینی فروش کارشناسی حقوق کارشناس فروش
روح اله نصیری فروش کارشناس علوم دامی کارشناس فروش
مهدی دهقانی تحقیق و توسعه دکترای تغذیه نشخوارکنندگان مسئول تحقیق و توسعه
فاطمه مقصودی مسئول دفتر کارشناسی مترجمی زبان مسئول دفتر

آدرس

ایران ، تهران ، میدان توحید ، خیابان نصرت غربی بعد از خیابان خوش، پلاک 118 ، ساختمان گلبار

تلفن

+98 21 66431060

دورنگار

+98 21 66939105

ما را دنبال کنید

info@golbar-chemi.com