در حال بارگذاری...

لوترل

امتیاز مشتریان

در حال بارگذاری...

 

نام محصول:

لوترل (CLA محافظت شده)

تولید شرکت BASF آلمان


لوترل
لوترل

توضیح محصول:

لوترل یا همان لینولئیک اسید کنژوگه (Conjugated Linoleic Acid) از انواع فراسودمند پودر چربی است که با تغییر در متابولیسم چربی موجب بهبود سلامتی و تولید مثل حیوان می گردد.

اسید لینولئیک (C18:2) جزء اسیدهای چرب ضروری غیر اشباع  با دو پیوند دوگانه می باشد. این اسید چرب دارای چندین ایزومر است. دو ایزومر معروف  سی ال ای ، cis-9, trans-11    و    trans-10, cis-12  دارای اهمیت زیادی در سلامتی گاوهای شیری می­ باشند.

ساختار شیمیایی اسید لینولئیک و دو ایزومر فوق به شرح ذیل می باشد:

لوترل

شکل A: ساختار فرمولی لینولئیک اسید- شکل B، ایزومر سیس9 ترانس 11 و شکل C، ایزومر ترانس 10 سیس 12

   لوترل، اسید لینولئیک کونژوگه (CLA) پوشش داری است که قابلیت عبور از شکمبه را دارا می باشد. با توجه به عملکرد دستگاه گوارش نشخوارکنندگان و وجود میکروارگانیسم­‌های گوناگون در شکمبه، هنگامی که مواد غذایی به دستگاه گوارش می­رسند توسط این میکروارگانیسم­‌ها مورد تجزیه و تغییر قرار می‌­گیرند. انواع ایزومرهای  لینولئیک اسید هم مانند سایر مواد غذایی هنگامی که به شکمبه می­رسد توسط میکروب‌­ها بخصوص B. Fibrosolvens، مورد بیوهیدروژناسیون قرار گرفته و به ایزومرهای مختلف لینولئیک اسید تبدیل شده و سپس این ترکیبات در شکمبه اشباع و به استئاریک اسید تبدیل می‌­شوند. مهمترین ایزومرهای لینولئیک اسید ایزومرهای Cis-9, trans-11 و Trans-10, cis-12 هستند که در مجموع حدود 95 درصد از کل ایزومرها را تشکیل می­دهند). به همین دلیل نیاز است که این محصول با عملیات پیچیده ای که توسط شرکت BASF ثبت اختراع جهانی شده است، عبوری گردد. بدین منظور برای حفاظت CLA از اشباع شدن در شکمبه باید آن را در کپسول­‌های محافظ ریخته و به حیوان تغذیه کرد تا سالم و اشباع نشده از شکمبه عبور کرده و سپس در روده جذب شود.

لوترل

  بدلیل اینکه در شکمبه تبدیل اسید لینولئیک کنژوگه به  واکسینیک اسید سریعتر از تبدیل واکسینیک اسید به استئاریک اسید اتفاق می­افتد بنابراین مقداری از واکسینیک اسید قبل از تبدیل شدن به استئاریک اسید، به روده رسیده و از آنجا جذب می‌­شود. سپس به غده پستانی رفته و تحت تأثیر آنزیم ‘D9-desaturase’ به ایزومر Cis-9, trans-11  لینولئیک اسید تبدیل و به داخل شیر ترشح می ­شود و احتمالا منبع اصلی CLA موجود در شیر را تشکیل می‌دهد.

  در تحقیقات صورت گرفته از بین دو ایزومر یاد شده، ایزومر  Trans-10, cis-12 بیشترین تأثیر را روی چربی شیر دارد. (بامگارد و همکاران2000) مشاهده کردند که تزریق این ایزومر به گاوها منجر به کاهش 40 درصدی در چربی شیر شد در حالی که ایزومر Cis-9, trans-11 هیچ اثری نداشت، دلیل این امر می­تواند تأثیر ایزومر  Trans-10, cis-12 در ممانعت از بیان ژن­ آنزیم­های مورد نیاز برای سنتز چربی شیر باشد. با محدود شدن سنتز آنزیم­های تولید چربی در غده پستان، چربی شیر کاهش می‌­یابد. در برخی از تحقیقات مشاهده شده که هنگام استفاده از این ایزومر تولید شیر افزایش داشته که بدلیل کاهش در چربی شیر و تامین انرژی و گلوکز جهت تولید شیر است. ایزومر c9,t11 (سیس 9- ترانس 11) در بهبود سیستم ایمنی و افزایش مقاومت به بیماری‌ها در پستانداران نقش بسزایی دارد (وونگ و همکاران، 1997).ایزومر سیس۹ ترانس۱۱ اثرات تغذیه انسانی شناخته شده ای دارد و ورود ان به شیر گاو موجب انتقال خواص منحصر به فرد cla در تغدیه انسانی می گردد.

در بدن نشخوارکنندگان به صورت طبیعی مقدار CLA تولید می‌­گردد، محققین در ابتدا تصور می‌کردند که این تولید بتواند اثرات مثبت افزودنی لوترل را داشته باشد اما نتیجه تحقیقات ثابت نمود شانس تولید ایزومر Trans-10, cis-12  بسیار کم بوده و اگر هم این نوع ایزومر تصادفا تولید شود به علت انکه در شکمبه بیوهیدروژنه می شود از بین می رود و از طرف دیگر هرگز نمی توان روی مقدار مشخص ایزومر مطلوب تولید شده حساب کرد.

لوترل

لوترل یک ابزار مدیریت تغذیه ای است که جهت بهبود بالانس انرژی به خوراک گاوهای دوره Close up و Fresh افزوده می‌­شود.

این محصول بر کاهش چربی شیر، ذخیره انرژی در گاو و در نتیجه کاهش بالانس منفی انرژی در دوره پس از زایش و دوره استرس گرمایی اثرات گسترده و موثری دارد.

لوترل

تأثیر ایزومرهای مختلف CLA بر چربی شیر) – بامگارد و همکاران2000)

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌­کنید، ایزومر CLA cis-9, trans-11 بر روی چربی شیر بی‌­تأثیر است. اما تزریق ایزومر Trans-10, cis-12 به مدت 4 روز باعث کاهش معنی‌­دار چربی شیر شده است.

اصلاح نژاد گاوهای شیری طی چند دهه گذشته در جهت افزایش تولید شیر باعث تشدید تنش‌های متابولیکی و بخصوص تعادل منفی انرژی در گاوهای دوره انتقال شده است. در این دوره بدلیل تغییرات فیزیولوژیکی شاهد دو روند مهم تأثیرگذار در دام خواهیم بود:

                         اول: دام به انرژی زیادی برای رشد جنین و تولید آغوز و شیر نیاز دارد

                         دوم: مقدار مصرف خوراک بشدت کاهش می‌یابد.

  در اغلب موارد گاوهای پر تولید در اوایل دوره شیردهی قادر به تامین انرژی مورد نیاز خود نیستند و در نتیجه در توازن منفی انرژی قرار گرفته که ممکن است منجر به بروز ناهنجاری ‌های متابولیکی و اختلالات تولیدمثلی گردد. رسیدن به اوج تولید شیر و اوج مصرف ماده خشک در گاوهای تازه­ زا منحنی یکسانی ندارند. اوج تولید شیر در هفته‌­های 6 الی 8 و اوج مصرف ماده خشک در هفته­‌های 10 الی 12پس از زایمان اتفاق می افتد. افزایش تولید شیر و کاهش مصرف ماده خشک در گاوهای تازه‌­زا باعث به وجود آمدن بالانس منفی انرژی و کاهش سطح گلوکز خون می‌شود.

  راهکارهای مختلفی جهت بهبود توازن انرژی در گاوها وجود دارد که از آن جمله می توان:

به افزایش نسبت کنسانتره به علوفه و استفاده از مکمل های چربی اشاره کرد که همراه با اثار منفی ای مانند بروز اسیدوز شکمبه ای و کاهش مصرف ماده خشک باشد.

  روش دیگر بهبود توازن انرژی از طریق کاهش محتوای انرژی شیر می باشد که از بین ترکیب های موجود در شیر سنتز چربی شیر از بقیه هزینه بیشتری داشته و در مقایسه با سایر ترکیب های شیر می­توان آسان­تر سنتز آن را از طریق تغییر جیره غذایی تنظیم نمود. نمودار زیر بالانس منفی انرژی در گاوهای دوره انتظار زایش و تازه زا را نشان می ­دهد:

لوترل

رابطه بین هفته های مختلف قبل و بعد از زایش با بالانس انرژی گاوهای شیری (Puteam, 1997)

  برآیند این دو روند، عدم توانایی در تأمین انرژی مورد نیاز بدن، بالانس منفی انرژی و در نتیجه، استفاده از ذخایر چربی بدنی در جهت رفع این نیاز است. نتیجه این سازوکار، افزایش هجوم چربی‌های بدنی به کبد برای تولید انرژی، کاهش امتیاز بدنی (BCS) و در نتیجه بروز عوارضی مثل کتوز، کبد چرب، کاهش بیشتر اشتها و تشدید عوارض متابولیکی می‌شود. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که تعادل منفی انرژی و به دنبال آن بروز کتوز و کبد چرب، بخصوص در گاوهای چاق، روی باروری اثر منفی می‌گذارد (دِرَکلی،1999؛ کنفیلد و باتلر، 1990).

یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل، استفاده از مواد نشاسته‌ای (بخش نشاسته‌ای جیره مثل جو و ذرت) برای کاهش شدت تعادل منفی انرژی در این دوره است که خود منجر به بروز عوارض متابولیکی دیگری مثل اسیدوز، لنگش،آبسه‌های کبدی و … می‌شود. این عوارض بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به بروز سایر بیماری‌ها و نهایتا ضررهای اقتصادی فراوان به پرورش دهندگان گاو شیری می‌گردد. بیشتر این عوارض در دوره انتقال(حدود 20 روز قبل تا 20 روز پس از زایمان) اتفاق می‌افتد و بنابراین دوره انتقال یکی از حساس‌ترین دوره‌های فیزیولوژیکی گاو شیری است. یکی از این راهکارها، استفاده از اسید لینولئیک مزدوج (CLA) می‌باشد.

  تمامی انواع چربی‌ها نقش تولید انرژی را در بدن دارند. اما نتایج تحقیقات چند سال اخیر نشان می‌دهد برخی از اسیدهای چرب مثل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) نقش کلیدی و فراتر از پودر چربی معمولی دارند، که می‌توان از جمله آن‌ها افزایش تولید شیر، بهبود سیستم ایمنی، تنظیم متابولیسم انرژی (هاتگر و همکاران، 2013)، بهبود فعالیت تخمدانی و باروری را نام برد. برای مثال باسیریکو و همکاران (2015)، از نقش آنتی‌اکسیدانی ایزومرهای CLA و بخصوص ایزومر ترانس 10- سیس 12 پرده برداشته است که می‌تواند در کاهش بروز ورم پستان مؤثر واقع شود. همچنین این ایزومر روی سوخت و ساز چربی و بهبود وضعیت انرژی دام نیز اثر می‌گذارد..

طبق بررسی که در تحقیق ،آقای رضایی و همکاران انجام شد تاثیر درازمدت افزایش شیر در یک دوره شیرواری طبق جدول زیر ملاحظه گردید:

لوترل

طبق این تحقیق ملاحظه می فرماییند که با توقف مصرف لوترل افزایش تولید شیر تا پایان دوره شیرواری اثرات مثبت خود را نشان می دهد.

استفاده از لوترل منجر به افزایش شیر تولیدی در یک دوره 305 روزه‌ی شیردهی گردید، بطوری که گروه مصرف‌کننده لوترل 334 کیلوگرم شیر بیشتری تولید کردند (رضایی و همکاران، 1393).

لوترل

تاثیر CLA بر بیماری های متابولیکی

  با توجه به اینکه گاوهای دوره انتظار زایش و تازه­ زا در بالانس منفی انرژی به سر می برند، مجبور به استفاده از بافت های چربی بدن جهت جبران کمبود انرژی می باشند. در نتیجه این گاوها مستعد ابتلا به بیماری­های متابولیکی بویژه کتوز و کبد چرب هستند. با استفاده از CLA در جیره این گروه از گاوها بالانس انرژی بهبود پیدا کرده و سطح گلوکز خون در هفته­‌های اول شیردهی افزایش می‌­یابد. این عمل با تعدیل مقاومت به انسولین باعث کاهش بسیج چربی بدن (mobilization) و بنابراین کاهش غلظت اسیدهای چرب آزاد BHBA و NEFA می شود. در اثر کاهش انباشتگی چربی بر روی کبد از بیماری های کتوز و کبد چرب پیشگیری می شود.

   ضررهای اقتصادی بالانس منفی انرژی به شرح ذیل می باشد:

افزایش سطح BHBA و NEFA و در نتیجه ذخیره تری گلیسرید در کبد

افزایش وقوع کتوز کلینیکال و ساب کلینیکال

کاهش مصرف خوراک

تضعیف شاخص های تولید مثلی و سیستم ایمنی

  وقوع کتوز ساب کلینیکال باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری های زیر می شود:

جابه جایی شیردان (7/9 درصد)

کتوز کلینیکال (3/5 درصد)

متریت (3/4 درصد)

ورم پستان (6/6 درصد)

لنگش (7/1 درصد  )

  جهت ساخت یک لیتر شیر به 72 گرم گلوکز نیاز است. حدودا 60 درصد گلوکز صرف ساخت لاکتوز و 40 درصد گلوکز جهت سنتز چربی استفاده می شود. هدف از مصرف CLA تغییر این نسبت و افزایش سطح گلوکز در دسترس برای افزایش مقدار تولید شیر می باشد. استفاده از CLA در جیره گاوهای تازه ­زا باعث کاهش حدود 2/0 درصد چربی شیر شده و از این راه میزان بالانس انرژی را در این گروه از گاوها بهبود می بخشد. استفاده از لوترل در دوره انتقال صورت می پذیرد و بخش کوچکی از شیر گله در این دوران تولید می شود در مجموع چربی شیر گله حدود دو صدم درصد کاهش می دهد که با توجه به منافع بیشمار آن قابل چشم پوشی می­باشد. آنچه در دوره انتقال گاوهای شیری می خواهیم سلامتی است چرا که سلامتی در این دوره تداوم تولید شیر را تضمین می کند. البته در مجموع با بهبود بالانس انرژی و افزایش سطح گلوکز خون مقدار تولید شیر به میزان 5 الی 10 درصد در طول دوره شیردهی افزایش یافته و تداوم بیشتری در دوره پیک تولید حاصل می­شود. شایان ذکر است پس از قطع لوترل افت چربی در کمتر از یک هفته به حالت عادی بر می گردد اما میانگین تولید شیر روزانه تا پایان دوره شیرواری بالاتر از گروه شاهد طبق آماری که از مطالعه رضائی و همکاران در بالا ارائه شد، باقی می ماند.

تاثیر لوترل بر شاخص­های تولید مثلی

مشکلی که در حال حاضر اکثر گله های صنعتی گاو شیری با آن مواجه هستند کاهش میزان باروری در اثر افزایش مقدار تولید شیر می باشد. نمودار تولید شیر و باروری همبستگی منفی با یکدیگر دارند.

پاپریتز و همکاران (2011)، وَن سوستِن و همکاران (2012) و هاتگر و همکاران (2013)، گزارش کردند که تغذیه CLA و بخصوص ایزومر ترانس 10- سیس 12 به گاوها منجر به افزایش بهره‌وری استفاده از انرژی متابولیسمی می‌شود و حیوان می‌تواند با مدیریت بهتر انرژی در شرایط تعادل منفی انرژی، علاوه بر تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های دوره انتقال، فعالیت تخمدانی و در نهایت باروری بهتری نیز داشته باشد.

  در مطالعه‌ای در دانشگاه کرنل (کاستاندا گوتیرز، 2007) استفاده از لینولئیک اسید منجر به افزایش هورمون  IGF-1 در گاوها شد. این هورمون در افزایش احتمال آبستنی نقش مهمی دارد. تیلرو همکاران (2004) نشان دادند که شانس آبستنی در گاوهای با سطح IGF-1 بالاتر، بیشتر است. بنابراین استفاده از این اسیدهای چرب می‌تواند به افزایش شانس آبستنی موفق منجر شود.

  در مطالعات دیگری در دانشگاه کرنل امریکا (کاستاندا گوتیرز و همکاران، 2005 و برنال سانتوز و همکاران، 2003)، مشاهده کردند که روزهای باز و نرخ آبستنی در گاوهای مصرف کننده لینولئیک اسید تمایل به کاهش داشت (10 روز کاهش در اولین روز تخمک‌گذاری و 42% آبستنی در گاوهای مصرف‌کننده لوترل در مقابل 27% در گروه شاهد)

لوترل
لوترل

  افزایش تولید شیر و کاهش مصرف خوراک بعد از گوساله زایی باعث بالانس منفی انرژی و کاهش سطح گلوکز در گاوهای تازه­ زا می شود. گاوهایی که در تعادل منفی انرژی قرار دارند دارای IGF-I (عوامل رشد شبه انسولین) کمتری هستند. انسولین و IGF-I اثرات مستقیمی بر روی رشد سلول های تخمدانی دارند که به شرح زیر می باشد:

1-تحریک تقسیم سلولهای گرانولوزا

2-تولید پروژسترون از سلول های گرانولوزا و سلول های جسم زرد

3- تولید آندروژن از سلول های تیکا

غلظت IGF-I در مایع فولیکولی همبستگی مثبتی با اندازه قطر فولیکول دارد همچنین غلظت های پروژسترون خون و IGF-I در گاوهای شیری، بعد از زایش همبستگی مثبتی با هم دارند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده با مصرف CLA شاهد کاهش فاصله زایمان و اولین تخمک گذاری و متعاقب آن کاهش روزهای باز ، کاهش دوز اسپرم مصرفی، افزایش نرخ آبستنی، کاهش مرگ های جنینی و کاهش فاصله گوساله زایی را شاهد خواهیم بود.

نمودارهای زیر افزایش سطح گلوکز خون و IGF-I را در اثر مصرف CLA در گاوهای دوره انتظار زایش و تازه زا نشان می دهد:

لوترل
لوترل

 

   آزمایشی در مکزیک با تعداد 150 گاو در هر تیمار انجام شد (50% گاوها شکم اول بودند، و تمام گاوها 60 گرم لوترل در روز مصرف می‌کردند)، نتایج نشان داد گاوهای شکم اول، نسبت به گاوهای چند شکم، مدت زمان بیشتری باید با CLA تغذیه شوند. در این آزمایش، تغذیه با لوترل از 15 روز پیش از زایش تا 25 و یا 65 روز پس از زایش ادامه داشته است (کل زمان مصرف لوترل 40 ویا 80 روز می‌شود).

   نتایج حاصل از یک متاآنالیز (دِوِس و همکاران، 2009) که داده‌های حاصل از چند طرح تحقیقاتی را مورد بررسی قرار داده است نیز نشان داد که استفاده از حدود 10 گرم از ایزومر ترانس 10، سیس 12، منجر به افزایش شانس آبستنی تا 26% و کاهش روزهای باز تا 34 روز شد ( 117 در مقایسه با 151 روز) که این مقدار معادل صد گرم محصول لوترل می باشد.

  استفاده از لوترل علاوه بر افزایش تولید شیر در گاوهای مصرف کننده، مقدار سلول‌های بدنی شیر که شاخصی از وضعیت سلامت پستان است را بطور معنی‌داری کاهش داد:

لوترل
لوترل

 

(مشاط‌زادگان و همکاران، دانشگاه آزاد کرج، 1393)     

(شاهمرادی و همکاران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1393)

لوترل

(شاهمرادی و همکاران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1393)

در آزمایش رضائی و همکاران همچنین شاخص‌های باروری، از جمله روزهای باز، از دست دادن آبستنی و آبستنی تا 180 روز در گاوهای گروه مصرف‌کننده لوترل روند رو به بهبود را نشان داد. همچنین تست‌های رحمی نشان داد که در گروه مصرف‌کننده لوترل، تعداد گاوهای با کلین تست، بیشتر و گاوهای با رحم‌های چرکی، کمتر از گروه شاهد بوده است. تعداد فولیکول‌های با قطر بالاتر از 10 میلی‌متر هم بطور معنی‌داری (حدود 25 درصد) در گاوهای مصرف‌کننده افزایش داشت.

لوترل

(رضایی و همکاران، دانشگاه تهران، 1393)

  در تحقیقی رضائی و همکاران که در فارم مهدشت ساری انجام شد در مورد شاخص های تولید مثلی مشاهده گردید که تعداد روزهای باز ، فاصله گوساله زایی و نرخ گوساله زایی بین دو گروه که از پودر چربی پالم استفاده نمودند و گروهیکه از لوترل استفاده کردند به صورت جدول زیر شد:

لوترل

مقایسه عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری در مصرف اسید لینولئیک کنژوگه (CLA)

گروهی که از لوترل استفاده نموده اند به طور معنی داری قطر فولیکول بزرگتری داشته اند ، البته دقیقا چنین نتایجی در دو تحقیق جداگانه دیگر که به توسط اقای دکتر مشاط زادگان و همکاران و آقای دکتر عبدلملکیان و همکاران  ملاحظه گردیده بود نیز مشاهده شد.

لوترل

میانگین حداقل مربعات فراسنجه های فولیکولی گاوهای تغذیه شده با اسید لینولئیک کنژوگه(CLA)

C21           پالم  21 روز بعد از زایش

C42           پالم 21 روز بعد و 21 روز قبل از زایش

 CLA21      CLA21 روز بعد از زایش

CLA42       CLA21 روز قبل و بعد از زایش

لوترل

(رضایی و همکاران، دانشگاه تهران، 1393)

تاثیر CLA بر تغذیه و سلامت انسان

  متخصصین علوم تغذیه انسانی مواد غذایی CLA را در گروه Functional Food قرار می دهند. این واژه گروهی از مواد غذایی هستند که ارزش غذایی آنها بیش از غذاهای شناخته شده و معمول است و در سلامتی مصرف کنندگان نقش گسترده تری نسبت به سایر مواد غذایی مشابه دارند. مصرف این گروه از فرآورده­‌ها را برای انسان بسیار مورد تاکید قرار می‌­دهند. تحقیقات اخیر نشان داده است که CLA در جلوگیری از سرطان، پوکی استخوان و دیابت نقش مهمی دارد. غنی سازی شیر با CLA           می تواند در شیوع این نوع بیماری­ها و کنترل آنها نقش مهمی داشته باشد.

خاصیت آنتی اکسیدانی (ها و همکاران1990)

محدود کردن سنتز نوکلئوتیدها (شولتز و همکاران1992) و محدود کردن فعالیت های سرطان زا (لیو و همکاران 1992).(کاهش سرعت رشد سلول­های سرطانی)

کاهش تومورهای پستانی موش­های بزرگ آزمایشگاهی( Rat) با تغذیه Cis-9,trans-11 و کاهش احتمال ایجاد تومور پستانی و معدی در موش­ها با تغذیه هر

     دو ایزومر Cis-9,trans-11 و Trans-10,cis-12.(کلی 2007)

لوترل

تعداد تومورهای سرطانی در RAT های تغذیه شده با CLA  (ال پی و همکاران 1994)

  همانطور که در شکل بالا مشاهده می­ کنید، با افزایش استفاده از لینولئیک اسید مرکب(CLA)، تعداد تومورهای پستانی در موش­های بزرگ آزمایشگاهی(Rat) کاهش معنی‌­داری پیدا کرده است.

  با توجه به نکات گفته شده، بنظر می­رسد که غنی‌­سازی شیر با CLA  ارزش غذایی شیر را بالا برده و نقش بسیار مهمی در سلامتی انسان ایفا کند، اما باید به این نکته توجه نمود که استفاده از منابع اسید لینولئیک، آن هم در شرایط کنونی، مقرون به صرفه باشد. شاید در آینده و با قیمت گذاری شیر بر اساس کیفیت، استفاده از این اسید چرب جهت غنی‌­سازی شیر، رواج یابد.

لوترل

لوترل

شرکت گلبار نوید بهار به عنوان یک متخصص در زمینه افزودنیهای خوراک دام و طیور و آبزیان ؛ پس از ثبت این محصول در سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نماینده انحصاری، نسبت به توزیع کالا و پشتیبانی فنی مشتریان همت می گمارد.

میزان مصرف:

لوترل حاوی 20 درصد ماده مؤثره (10% از هرکدام از ایزومرهای سیس 9- ترانس 11 و ترانس 10- سیس 12) است.طبق تجربیات همکاران بخش فنی شرکت گلبار نوید بهار در بازار ایران و ملاحظات تیم فنی شرکت  BASF آلمان در  ایران مقدار مصرف

50 گرم لوترل 21 روز قبل از زایش هر راس گاو شیری

100گرم به مدت 21 روز بعد از زایش

حداکثر نتایج را حاصل و منفعت اقتصادی برای دامدار و سلامت برای گله به ارمغان آورد.

شرکت BASF بر پایه بررسی کلیه مقالات و طراحی الگوریتم منحصر به فردی نرم افزار “محاسبه گر لوترل ” را طراحی نموده است که هر  دامداری می تواند اطلاعات گاوداری شیری خود را وارد نموده و نتایج اقتصادی محتمل مصرف لوترل را مشاهده نماید.

 نرم افزار محاسبه گر لوترل:

 جهت استفاده از نرم افزار محاسبه سود اقتصادی حاصل از مصرف محصول لوترل کلیک کنید

 جهت دانلود کاتالوگ فارسی این محصول اینجا کلیک کنید.

 جهت رویت فیلم آفلاین کلاس آموزشی مربوطه به منوی “آموزش مجازی” در همین سایت مراجعه فرمائید.

 

تصاویر کارخانه BASF

لوترل
گلبار نوید بهار
لوترل
گلبار نوید بهار
لوترل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوترل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

به بالای صفحه بردن